2018-01-08 14:21 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Fusiform betyder ungefär "spolformig".  (Fusiforma ansiktsområdet förkortas FFA efter den engelska beteckningen Fusiform Face Area.)

Fusiforma ansiktsområdet är ett område i högra delen av den spolformade vindlingen, gyrus fusiformis, i hjärnan.

Denna struktur aktiveras vid ansiktsigenkänning. Särskilt starkt reagerar den på kända personers ansikten. Den reagerar även på objekt. som bilar eller hus.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fusiforma_ansiktsomr%C3%A5det 

Här finns en bild:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fusiform_face_area