2018-01-16 11:01 #0 av: Magi-cat

Vår excellenta hjärna filtrerar hela tiden sinnesintrycken så vi inte ska bli alldeles överbelastade.

Men var sitter egentligen filtret?

Det vet man inte riktigt, men troligen är det vitt spridda funktioner i storhjärnans bark med stöd från djupt liggande hjärnområden som sköter funktionen.

Vänster hjärnhalva tycks filtrera hårdare än den högra.

Personer med en skada på vänster hjärnhalva har ibland upplevt  nya och rikare förnimmelser via den högra hjärnhalvan.

källa: Professor Lars Olson i FoF, 2017:09

Se även:  gorilla-experimentet!