2018-02-07 12:00 #0 av: Magi-cat

Det finns en ojämställdhet även inom området autism...

Det verkar som om flickor får sin autismdiagnos senare än pojkar och det finns få studier inom autismområdet där flickor öht finns med!

Hypoteserna är från 40-talet och forskningen verkar inte ha hängt med alls.

Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, har forskat i ämnet.

"2010 disputerade Svenny Kopp vid Sahlgrenska akademin med en avhandling som fick stort genomslag.

I studien, där 100 flickor mellan 3 och 18 år ingick, visade hon hur flickor, som söker hjälp och uppvisar symtom som vid autism eller ADHD, ofta blir feltolkade eller bagatelliserade."

Specialintressen är ett kriterium man tittar på när man ställer diagnos. Där har då pojkars specialintressen kommit i fokus, varför flickor inte fått diagnos...

"Så allt beror på vilka glasögon du har på dig"

https://www.svt.se/nyheter/val2018/flickor-med-autism-upptacks-for-sent