2018-03-02 10:47 #0 av: Magi-cat

Det är mycket med Alzheimers som fortfarande är en gåta, men sakta men säkert växer kunskaperna.

Nu har forskning vid Lunds universitet visat var någonstans i hjärnan som Alzheimers uppstår.
Det verkar vara framför allt i mittdelarna i hjärnbarken.

"Ansamlingen sker i samma delar av hjärnan som ingår i något som heter Default mode-nätverket, som är mest aktivt när en person till exempel dagdrömmer.

- Trots att det tar 10-20 år innan man får några symptom och nervcellerna börjar dö, så såg vi att redan då var aktiviteten hos de här nervcellerna i regionerna förändrad, säger Oskar Hansson."

http://www.demensforbundet.se/sv/aktuellt-press/har-uppstar-alzheimers-sjukdom/