2018-04-16 12:06 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikonCool)

Parosmi (även kallat kakosmi eller troposmi) är en oförmåga hos hjärnan att på rätt sätt identifiera ett föremåls "rätta" lukt.

Den drabbade känner ofta obehagliga dofter fastän det inte finns någon grund för dem i den yttre verkligheten. 
Hos en del är det vissa specifika lukter som utlöser förnimmelsen av en obehaglig lukt. Hos andra kan obehagslukten komma när som helst.

Tyvärr känner man inte riktigt till mekanismerna bakom parosmi.

Man har dock via studier funnit att den olfaktoriska bulben är mindre hos de drabbade, samt att de har mindre grå hjärnsubstans i hjärnområden relaterade till luktsinnet. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Parosmi