2018-05-19 08:38 #0 av: Magi-cat

En del är mycket kontaktsökande i sociala sammanhang, medan andra är lite mer avvaktande. Hur kommer det sig? 

På Linköpings Universitet bedrivs forskning om gener kopplade till sällskaplighet - hos kycklingar.

Man placerade kycklingar i en ny miljö och observerade i vilken utsträckning de sökte kontakt med andra kycklingar.
Man fann då att gener som tidigare kopplats till funktioner i nervsystemet och beteende, också kunde kopplas till socialt beteende.

"Forskarna mätte också uttrycket av gener i en av de regioner i hjärnan som reglerar socialt beteende, hypotalamus. Genom att korrelera beteende, genuttryck och genetiska varianter med varandra, identifierade forskarna fem gener som tycks påverka aspekter av socialt beteende."

Flera av generna befanns kunna påverka både socialt beteende och ångest hos kycklingarna.

https://liu.se/nyhet/gener-bakom-sallskaplighet-hos-hons-identifierade?&utm_source=LiU-nytt&utm_medium=email&utm_campaign=vecka-19-2018

Som vanligt, kan man säga, sitter det inte bara i generna utan är ett samspel mellan arv och milj. Personligen skulle jag vilja sätta miljön främst. Glad