2018-06-05 08:57 #0 av: Magi-cat

 Allt påverkar hjärnan, även deltagande på sociala medier och bekräftelseförväntningar.

En forskningsstudie vid Linköpings Universitet visar att det tar kognitiva resurser att vara online. Ett 40-tal ungdomar har ingått i studien vars huvudsakliga syfte var att se vad som händer i ungdomars hjärnor när de interagerar med varandra på sociala medier.
Samtidigt mätte man med hjärnscanner vilka lokala förändringar som skedde i blodgenomströmningen i ungdomarnas hjärnor medan de väntade på respons.

Man fann att de områden som de kognitiva förändringarna riktades mot var insula och cingulate. Det är områden som riktar uppmärksamheten mot vad som är relevant för oss.
Hjärnan registrerar alltså förväntan på bekräftelse som något viktigt för oss. (Ungefär som när den törstige riktar uppmärksamheten mot ett glas med vatten och bara "ser" det.)

Detta nätverk aktiveras redan innan bekräftelsen kommer, bara av vetskapen om att det ska komma.

"Sociala medier ger oss omedelbar stimulans och belöning, men frågan är om man ger det större betydelse för sig själv än vad det egentligen har. 

- Det ungdomar kan fundera över är om bekräftelsen på sociala medier verkligen är något som de bryr sig om, eller om det bara är ett mönster som blivit standardiserat, säger Irene Perini."

https://liu.se/nyhet/sa-paverkas-ungdomars-hjarnor-av-sociala-medier?&utm_source=LiU-nytt&utm_medium=email&utm_campaign=vecka-22-2018