2018-06-06 11:16 #0 av: Magi-cat

Migrän är ett elände för den drabbade och många lider ofta och intensivt av denna huvudvärk .

När sumatriptanerna kom var de till stor lättnad, men alla blev inte hjälpta.

Nu har en ny typ av förebyggande migränmedicin godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det är första gången man godkänt förebyggande läkemedel mot migrän. Tidigare försök har inte varit lyckosamma, då de gett biverkningar på levern.

Den nya medicinen verkar genom att blockera neuropeptiden CGRP, vilket är en molekyl som frisätts vid migrän.

Patienter med kronisk migrän tar läkemedlet som en spruta en gång i månaden.

En ansökan om godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlämnats.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/18/ny-typ-av-migranlakemedel-godkant-i-usa/