2018-06-11 11:44 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Dopamin (eller hydroxityramin) är en av de viktigaste signalsubstanserna i CNS, det centrala nervsystemet.

Dopamin har många viktiga funktioner i kroppen, bl.a. reglerar det saltbalansen och därmed blodtrycket och förekommer i system som har med motorik, vakenhet, uppmärksamhet, motivation och känslor som glädje och entusiasm att göra.

Dopamin är en viktig faktor i belöningssystemet.
"Dopaminet påverkar /.../ viljan till lust och njutning, orsakar ett uppsökande beteende gentemot föremål som bereder njutning och känslan av belöning, och gör individer mer njutningsbenägna". (1)

1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dopamin

2. https://www.specialnest.se/forskning/dopamin-nyckelspelaren-i-hjarnans-beloningssystem