2018-08-03 10:53 #0 av: Magi-cat

En dag om att skapa demensvård med bästa möjliga livskvalité:

"Nya rön duggar tätt och demenssjukdomar har blivit ett hett forskningsområde, men hur når vi ut med resultaten av forskningen till kliniken? Hur kan dessa förbättra vården för patienterna och utveckla demensvården? Vad krävs för att skapa en demensvård med bästa möjliga kvalitet?

Socialstyrelsen räknar med att antalet demenssjuka kommer att ha fördubblats till 2050. Myndigheten poängterar att det finns stora brister i den svenska demensvården, samtidigt som ny kunskap dramatiskt har förbättrat vården av demenssjuka. Framsteg som bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden och yrkesgrupper i sjukvården. Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, berättar om regeringens nya demensstrategi och vad den kommer innebära för omsorgen.

Välkommen till Demensdagen 2018 som fokuserar på forskning i framkant och hur vi kan lära av goda exempel för att skapa en mer jämlik demensvård av högsta kvalitet."

https://www.dagensmedicin.se/seminarier/demensdagen-2018/?utm_source=demensdagen-2018&utm_medium=banner