2018-12-04 11:39 #0 av: Magi-cat

Kritiskt tänkande och kritisk granskning av källmaterial är viktigare än någonsin.

Men det är inte så enkelt som man ibland skulle önska och förmågan till kritiskt tänkande är ingen generell förmåga, utan domänspecifik.

I en forskningsrapport vid Uppsala Universitet analyserades 70 elevers prestationer på nationella prov i åk 9 i ämnena svenska, historia, fysik och matematik.

Frågorna handlade om kritiskt tänkande, t.ex. att värdera olika källor i historia eller att förhålla sig kritisk till energisystem i fysik.

Man fann där ingen "överföringseffekt" i kritiskt tänkande mellan olika ämnen.

Är man bra på att kritiskt granska i svenska betyder det alltså inte att man är lika bra på att värdera historiska källor och vv.

"Det kritiska tänkandet är domänspecifikt och bygger på konkreta ämneskunskaper", säger forskaren.

källa: Modern Psykologi,nr 2018:07

Ganska självklart egentligen, att det kritiska tänkandet är lättare att tillämpa på områden man är bra på själv och har lättare att värdera. Men bra att detta undersöks och bekräftas. 
Undrar vad en kritisk granskning av artikeln säger? Cool