2018-12-05 15:36 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon)

Kataplexi (av grek: kataplexis: nedslag) är i korthet en förlust av muskeltonus (-spänning) och kroppslig trötthet på grund av narkolepsi eller starka känsloupplevelser.
Kataplexi uppträder ofta i form av attacker eller anfall.

70 % av narkolepsidrabbade upplever också anfall av kataplexi.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kataplexi

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=kataplexi