2019-03-21 18:00 #0 av: Magi-cat

Lägg BDNF på Minnet, det kommer mer om det! Glad

Vad är BDNF?

BDNF är ett signalprotein och en nervtillväxtfaktor i centrala nervsystemet (CNS) (2)


Förkortningen BDNF står för Brain-derived neurotrophic factor. Med detta menas en faktor som både styr nybildningen av hjärnans celler och ser till att kopplingar mellan cellerna skapas och/eller förstärks.

BDNF har kallats "hjärnans gödningsmedel" (1) då det spelar en central roll för minnet och inlärningen.

Förutom allt detta skyddar också BDNF cellerna mot det som annars skulle kunna skada dem, allt ifrån fria radikaler till lågt blodsocker och syrebrist.

Dessutom tror man att BDNF kan påverka energiomsättning och aptit.

Det ser ju ut att vara ett ämne som det är väldigt bra att ha rikligt av, men -

Kan vi påverka nivåerna av BDNF?

Ja, det verkar så och det mest kända sättet är fysisk aktivitet! (Åtminstone i studier på råttor.) Frivillig fysisk aktivitet hos människor har också lett till ökad nybildning av nervceller, förbättrad inlärning och nervcellsöverlevnad. (2)

Även vad vi intar i matväg är viktigt. Antiinflammatoriska ämnen såsom omega 3 och gurkmeja nämns i sammanhanget. (1)

Däremot är stress, höga kortisolnivåer och - inte oväntat - inflammationer exempel på faktorer som sänker BDNF.

Kanske finns det också bland många faktorer en genetisk variation i BDNF.

källor:

1. "Ät Hjärnsmart", av näringsfysiolog Kristina Andersson

2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Brain-derived_neurotrophic_factor

Intressant bok, läs den hjärna. Glad