2019-04-10 10:02 #0 av: Magi-cat

Stiftelsen Forska utan Djurförsök arbetar för att djurförsök ska ersättas av nya och bättre metoder.

Varje år ges anslag till forskare som i sin forskning använder andra metoder än djurförsök.

Årets nytänkare 2018 har i sin forskning använt en vävnadsmodell som ersätter djurförsök vid bl.a. läkemedelsutveckling.

https://forskautandjurforsok.se/nyheter/nytankaren-2018/

En forskare fick anslag för en modell där man kan studera hur Alzheimers sprids mellan olika nervceller.

En forskare fick anslag för ”En humaniserad cellmodell för tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan”.

https://forskautandjurforsok.se/forskningsanslag-2018/

Mycket positivt! Blomma