2036-01-05 18:00 #0 av: Magi-cat

Inte färdig :-)

https://skolvarlden.se/artiklar/sa-paverkas-skolan-av-den-fysiska-larmiljon?fbclid=IwAR02l0qZj31O2PYFgXnIMwCohtmXwH0h8DZausa6S2rrUMkvXVaA5cqnHas