2019-12-11 16:33 #0 av: Magi-cat

Enligt en studie vid Helsingfors' universitetssjukhus kan upprepade antibiotikakurer med bredspektrumantibiotika (=mot flera bakterier) och antibiotika mot anaeroba (=icke syrekrävande) bakterier och svampar  öka risken för att insjukna i Parkinsons sjukdom senare i livet.

Det är känt att man ser en skillnad i bakteriefloran i tarmen hos Parkinson-patienter och friska personer.
Avvikelser i tarmfloran kan iakttas flera år innan symptomen på Parkinson, såsom muskelstelhet och skakningar, sätter in.

Här passar nu antibiotikafyndet väl in i bilden, då antibiotika skadar tarmens bakterieflora.

"– Vi var först med att visa på sambandet mellan tarmbakterier och Parkinson, men själva orsaken till avvikelserna i tarmens bakteriemassa hos en del av patienterna har förblivit okända. Här passar nu antibiotikafyndet väl in i bilden. Vi har lagt ytterligare en bit i pusslet, säger Scheperjans, som är en av artikelns tre skribenter."

Studien har publicerats i tidskriften Movement Disorders.
I studien ingick 14 000 patienter med Parkinson och 40 000 kontrollpersoner.

https://www.hbl.fi/artikel/ny-finsk-studie-rikligt-antibiotikabruk-okar-risken-for-parkinsons-sjukdom/?fbclid=IwAR0EPwNCMxTmA8KM-vTHN3zdRqrQiGLFJWehbZm3dHuCtWaFX7ycvHGwoN4