2020-02-17 16:35 #0 av: Magi-cat

Ofrivillig ensamhet drabbar många i olika skeden i livet. (Kanske är det vanligare att äldre känner sig ensamma?)

Ca var tjugonde svensk känner sig ensam, enligt länken nedan. (1)

Ofrivillig ensamhet är inte bara tråkigt eller ger bristande stimulans, utan det är också direkt hälsovådligt.
Orsaken till att ensamheten påverkar hälsan är att delar av hjärnan tolkar ensamhet som en risk och en fara för oss. Evolutionärt fann vi trygghet i gruppen, men ensamma var vi utsatta för stora risker på savannen. Hjärnan är densamma i stort sett än idag och ensamhet ger ett stresspåslag i kroppen.

Denna stress kan ge kärlsammandragningar i kroppen, något som ökar risken för hjärt- kärlsjukdom.

Det finns olika sorters ensamhet:

"

  • Existentiell – vi känner att våra innersta tankar och känslor inte går att dela, att ingen verkligen lyssnar eller förstår.
  • Social – man saknar band till vänner och bekanta som man känner samhörighet med eller kan anförtro sig åt.
  • Emotionell – man saknar en kärlekspartner som man kan anförtro sig åt på djupet." (1)

En läsvärd bok i ämnet ensamhet är denna:

Peter Strang: Att höra till - om ensamhet och gemenskap"

"Ofrivillig ensamhet är förenad med stress, oro och ångest. Påtvingad ensamhet förhöjer dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och nedstämdhet. Gemenskap, däremot, ökar statistiskt sett livslängden och har varit ett framgångsrecept för människan alltsedan vår tid på savannen. Idag är samhället fokuserat på individen men våra gener som är gjorda för gemenskap är oförändrade. Hur påverkar det oss? Och hur hanterar människan den existentiella ensamheten att man kan känna sig ensam innerst inne, trots familj och vänner? Dessa frågor närmar sig Peter Strang med ödmjukhet, respekt och stort kunnande." (2)


1. https://www.doktorn.com/artikel/ensamhet-lika-farligt-som-r%C3%B6kning

2. https://www.bokus.com/bok/9789127137431/att-hora-till-om-ensamhet-och-gemenskap/

bild från pixabay.com