2020-04-22 21:52 #0 av: Magi-cat

Har du kramat ett träd idag? 🌲🤗

På Island uppmanas särskilt stadsborna att krama ett träd i fem minuter för att lättare klara den sociala isoleringen!

Det kan låta udda, men under social isolering eller karantän får vi mindre fysisk kontakt än annars och särskilt kännbart är det förstås för människor som bor ensamma.
För att i någon mån hjälpa till har man gett  rådet att varje dag krama ett träd i någon av parkerna. 

""When you hug a tree, you feel it first in your toes and then up your legs and into your chest, and then up into your head," Þór Þorfinnsson, the forest manager for East Iceland, told the RÚV public broadcaster. "It's such a wonderful feeling of relaxation, and then you're ready for a new day and new challenges.""

Studier visar att kontakt med naturen minskar stress och ger bättre välmående.

(Vi har flera trådar i detta ämne här på sajten bl.a.)

https://www.lonelyplanet.com/articles/icelanders-hug-trees-curb-covid19-isolation?fbclid=IwAR3CdnwPaE6CSjrlxbgeKZ-3gH0fBKUClvPUX6W8XHvuNFurbQJqCErLjH4

bild från pixabay.com