2020-05-09 09:04 #0 av: Magi-cat

Inget nytt kanske, men det visar än en gång hur viktigt det är för hjärnan och inlärningen att varva lektioner med fysisk aktivitet.

Här är det en amerikansk hjärnforskare, Charles Hillman, som i 20 år studerat hur fysisk aktivitet förbättrar minnet och  inlärningsförmågan hos barn.

T.o.m. ett enstaka träningstillfälle kan ge resultat, om än kortvarigt.

"Ännu bättre är det att få in fysisk aktivitet som en vana. Träningen påverkar flera delar av hjärnan samt gör kopplingarna snabbare. Särskilt hippocampus, som är den del som förknippas med minne och inlärning, förbättras."

Varken amerikanska och svenska barn rör sig så mycket som förr. (Innan det fanns skärmar.Nörd) Därför räcker det inte med rast mellan lektionerna. Helst ska det vara en regelbunden aktivitet med fysisk träning, sedan 5-10 min rast innan det är dags för nästa lektion.

Men hur mycket och intensivt man måste träna för att få bästa efftekt vet man fortfarande inte. (Säkert är det individuellt?)

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnforskare-foreslar-idrottpaus-varje-timme-i-skolan