2020-05-16 08:18 #0 av: Magi-cat

När någon får en skada i hjärnan eller ryggmärgen  kan det snabbt uppstå en svullnad i cellerna. Denna svullnad ger ett ökat tryck mot den känsliga vävnaden i hjärna och ryggmärg och hindrar  de livsviktiga elektriska signalerna mellan hjärnan och övriga kroppen, vilket kan leda till förlamning.

En forskargrupp (där bl.a. Lunds universitet ingår) har nu hittat en möjlig behandling, nämligen medicin mot schizofreni, Trifluoperazin, TFP.
Medicinen ska hindra vattenkanaler från att föra in vatten i cellen. På så sätt ska den farliga svullnaden inte uppstå.

Medicinen kan ge biverkningar på lång sikt, men det behövs bara en liten dos i ett akut läge.

"-De ingrepp som görs idag behandlar bara effekten av skadorna, alltså trycket i hjärnan.  Med den här typen av behandling kan vi istället gå till roten med hjälp av en läkemedelsbehandling och behöver inte operera, säger Susanna Törnroth-Horsefield, kemiprofessor vid Lunds universitet"

Studien är publicerad i tidskriften Cell.

Försöken har gjorts på djur. Ledsen

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-behandling-kan-hjalpa-mot-hjarn-och-ryggmargsskador