2020-05-21 07:50 #0 av: Magi-cat

Just nu pågår en pandemi, vilket inte undgått någon. Denna pandemi och de åtgärder man från samhällets sida har vidtagit för att mildra verkningarna och hindra sjukdomsspridning har oundvikligen vissa konsekvenser.
Det är för tidigt att utvärdera åtgärderna och det är viktigt att påpeka att vi vet för lite om detta virus för att yttra oss för tvärsäkert om någonting egentligen. 
Men att människor är sociala varelser vet vi och att social isolering får konsekvenser för individen. Vi är inga ensamvarelser och ofrivillig ensamhet upplevs som ett "hot". (Mer om ensamhet i en kommande tråd.)
Från början gick strategin för att hindra smittspridning ut på att "skydda de äldre", ibland med tillägget "och sköra". Vad har detta betytt för just de som utpekas som äldre, de över 70 år?

I länken nedan (från 23 april) diskuterar forskare vid Linköpings Universitet om vad social och fysisk distansering får för konsekvenser på individ- och samhällsnivå.

" Från ensamhet till åldersdiskriminering, ett påverkat arbetsliv och mindre inflytande i politiska beslut. "

Människor känner en oro, dels för pandemin, dels för sin situation och har ingen att utbyta tankar med. Detta kan göra att de blir nedstämda och deprimerade.

Men isoleringen får också konsekvenser på samhällsnivå, menar forskarna.
Gruppen äldre är inte homogen, många deltar i högsta grad aktivt i samhällslivet och arbetar. Samhället går miste om resurser.

"– Jag ser att man väldigt ofta utgår från ålder i media. Man rapporterar om äldre som en hjälplös grupp, skör och sårbar för coronaviruset. Men många är inte det alls, många är väldigt aktiva och deltar aktivt i samhället."

"– En del av medias bild av äldre är missvisande. Den porträtterar äldre som sårbara och de unga som nästan immuna mot coronaviruset. Det finns en risk att det startar en ilska mot äldre. Det är en diskurs i media och i sociala medier som behöver förändras för att skapa social solidaritet istället för klyftor, säger Xu."

Det positiva som finns i nuvarande situation är kanske att många börjar använda tekniska lösningar allt mer. Alla har dock inte tillgång till sådan.

https://liu.se/nyhet/sociala-konsekvanser-av-isolering?&utm_source=LiU-nytt&utm_medium=email&utm_campaign=vecka-17-2020