Etikettsocialhjärna
Läst 5316 ggr
Magi-cat
2016-01-03, 09:38

Finns bortträngda minnen?

Diskussionen om bortträngda eller inplanterade minnen tog extra fart i och med ett känt rättsfall i Sverige. Meningarna lär väl gå isär fortfarande, men det borde vara en tydlig varningstext på alla slutsatser som handlar om bortträngda minnen. Det är förvånansvärt lätt att plantera in "minnen" i hjärnan.

Finns det då verkligt bortträngda minnen? Oenigheten verkar total mellan olika minnesforskare och terapeuter. "Minneskriget", har det kallats i USA.

På 1970-talet främst, var det närmast en trend inom terapi med barns utsatthet och särskilt kvinnors erinrade tidiga övergrepp. Människor blev faktiskt oskyldigt dömda pga falska minnen, minnen som i själva verket var inplanterade i terapisessioner.

I Sverige blev bortträngda minnen något som diskuterades mycket i och med boken "Mannen som slutade ljuga" av Dan Josefsson om Thomas Quick, terapin och rättegångarna.
"Vi människor minns negativa traumatiska händelser väl, bortträngning är ett mycket ovanligt fenomen", sade Sven-Åke Christansson. (Han blev hårt kritiserad i samband med fallet och anmälde SVT:s dokumentär för osaklighet.)

Elizabeth Loftus, amerikansk professor i psykologi är den kanske mest framträdande forskaren som företräder linjen att bortträngda minnen inte existerar. Hon har ofta fått agera expertvittne i rättegångar och menar att man snarare minns de traumatiska episoderna väldigt väl.

Minnet liknar hon vid en wikipediaartikel som skrivs och revideras, upprepade gånger.

I studier av traumatiska minnen har man funnit att själva den centrala delen är väl bevarad i minnet. Detaljerna runt omkring  kan däremot lättare falla i glömska. Stark negativ stress verkar t.o.m underlätta bevarandet av minnet.

Elizabeth Loftus har också varit ledande i att visa att "minnen" enkelt kan inplanteras i individen, t.ex. via terapi.

Men kan det också finnas verkliga bortträngda minnen?

"Förekomsten av falska minnen bevisar naturligtvis inte att det inte finns äkta bortträngda minnen" säger Germund Hesslow, docent i fysiologi och professor i neurofysiologi.

Hur vet man då om det rör sig om ett falskt minne eller ett bortträngt minne? Problemet är att det vet man inte.
Det finns studier som visar att falska minnen kan inplanteras men inga studier som visar hur bortträngning skulle fungera!

Att man glömt något genom att inte tänka på det är inte detsamma som bortträngning, menar Loftus.

Spelar det någon roll om minnet är glömt eller bortträngt? (Om det däremot är falskt spelar det naturligtvis stor roll.)

Freud använde begreppet bortträngning och definierade det som en försvarsmekanism för att kunna handskas med smärta. De bortträngda minnena omvandlas då till symptom.

Jim Hopper, klinisk handledare i psykologi, menar att begreppet bortträngda minnen är en grov förenkling av hur minnet fungerar och talar hellre i termer av dissociation.

Att glömma traumatiska minnen är främst svårigheter att plocka fram dem då delar av medvetandet och personligheten blockeras.

Vi har också implicita minnen då känslor och beteenden kan väckas utan att man har en aning om att de har att göra med tidigare erfarenheter. Vissa med posttraumatiskt stressyndrom kan få implicita minnen av fysiska och känslomässiga stimuli som påminner om den traumatiska händelsen.

Här går meningarna isär om man via terapi kan (och ska) utforska och associera fram minnen. Men det är alltså minnen som finns, inte är planterade.

En annan forskare, professor Jennifer Freyd, tror att det går att glömma traumatiska händelser. Det är sveket som är nyckeln till glömskan, om den som sviker är den vårdnadshavare man är beroende av. Dessa svek delar man inte med andra, vilket också gör att de är lättare att glömma än t.ex. krigstrauman, där man delar en upplevelse med andra.

"Det viktigaste jag har lärt mig om minnet är att ett minne kan vara högst sant eller högst falskt oavsett om det har blivit återfunnet eller hela tiden funnits i medvetandet." Jennifer

Diskussionen lär gå vidare.

Källa och citat ur: "Hjärnan", ett specialnummer av Forskning och Framsteg, artikel av Karin Skagerberg


💓

Magi-cat
2016-01-03, 09:39
#1

Elizabeth Loftus i en 17 min lång TED-lektion. "The fiction of memory":

(lättförståelig engelska)

http://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory


💓

NiklasTyreso
2016-01-03, 10:44
#2

Redan på -90-talet började bortträngda minnen ifrågasättas som bevis i domstolar efter ett antal dommar för sexuella övergrepp där den enda bevisningen var info som framkommit i terapi. PTSD som drabbar traumatiserade personer ex krigsveteraner är motsatsen till bortträngning, för PTSD får personen att återuppleva minnena spontant ofrivilligt med kraftigt påslag av samma ångest som vid de traumatiska händelserna. Det är nog bara att acceptera att Freud hade fel och att bortträngda minnen saknar vetenskapligt stöd.

Annielle
2016-01-03, 11:07
#3

Jag har bland annat komplex  Ptsd (de som har varit i krig brukar motsvara enkel ptsd) men lever även med misstankar/en känsla av att jag har utsatts för sexuella övergrepp som barn, men om dessa sexuella övergrepp har skett  är jag inte säker på att jag någonsin kommer att få reda på eftersom jag är så rädd för det och personen som det i så fall gäller att jag troligtvis tränger bort  vetskapen allt jag kan för att jag inte skulle klara av att hantera det.

Jag tror absolut att man kan tränga bort svåra minnen i allafall.

Var dig själv, det finns redan så många andra.

[Lummer]
2016-01-03, 14:12
#4

Tror också till 100 att man kan tränga bort obehagliga minnen och att man kan ändra på minnen för skydda sig. Freud hade en del lustiga teorier och man tillämpar inte hans modeller idag men jag ttor inte han hade fel i allt.

Magi-cat
2016-01-04, 10:38
#5

"Memory like liberty is a fragile thing." säger Elizabeth Loftus avslutningsvis.

Intressant TED-föreläsning med minnesforskaren Elizabeth Loftus. (17 min video, hon pratar amerikanska, men långsamt och tydligt)

Hon har studerat minnesuppgifter och falska minnen och den tragik det kan förorsaka att förlita sig för mycket på vittnen gällande svårt traumatiska situationer, där människor kommer ihåg fel eller kommer ihåg saker som inte ens hände.

Minnet, säger hon, ser man ofta som en inspelning, men det är mer som en wikipediaartikel - du kan gå in och ändra i den, vilket även andra kan göra.

Desinformation finns överallt. Många falska minnen, berättar hon, kommer faktiskt ur psykoterapi där terapeuten rent av planterat via associationer felaktiga och ibland rent bisarra minnen i patienten.

 Den forskningen fick Elizabeth väldigt mycket kritik för, rent av hot och väldigt olustiga situationer uppstod.

Ett mer oförargligt exempel på att inplantera falska minnen är där man i en studie "lade in" att fp någon gång blivit sjuk av dålig mat, dåliga ägg. I en trivsam picnic efteråt noterade man att fp inte åt av den maten.
Det fungerar tvärtom också - man planterade falska minnen av hur bra man mår av viss mat - och fp åt mer av sådan mat. Dessa falska minnen kan bestå under långt tid.


💓

Magi-cat
2016-01-05, 08:48
#6

Den här frågan får mig också att undra: Minnen som "väckts upp" under Hypnos - hur mycket är de värda som bevismaterial?


💓

[Borttaget]
[Borttaget] 
2016-08-11, 18:39
#7

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2016-08-11, 18:43
#8

Blogg om hur inkompletta våra minnen egentligen är.

Fem minnesforskare kommenterar kort:

http://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/what-experts-wish-you-knew-about-false-memories/


💓

Magi-cat
2016-09-20, 08:44
#9

Lyfter tråden med anledning av gårdagens Vetenskapens Värld som bl.a. handlade om minnen och möjligheten att manipulera minnet.

I ett experiment skulle psykologiforskaren ta reda på om det gick att plantera in ett falskt minne av ett brott i försökspersonernas livsberättelser.
Ingen trodde det skulle fungera, men det gjorde det över förväntan när försöksledaren använt några psykologiska knep. 

70 % kunde förmås att tro att de på något sätt begått ett brott!

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-kan-ditt-minne-manipuleras


💓

Loris M
2016-09-20, 08:52
#10

Äsch då… vi måste ha läst samma artikel samtidigt och skrivit inlägg om det. Jag skrev precis denna tråd utan att hinna se att du skrivit om det här. 😃

Du kan ta bort tråden om du vill.

Magi-cat
2016-09-20, 09:16
#11

Perfekt, Loris! 😃 🌺Nej, självklart tar jag inte bort, utan det är en bra tråd och utmärkt att fortsätta den diskussionen där!👍


💓

[Borttaget]
[Borttaget] 
2017-12-22, 17:14
#12

Inlägget är borttaget

Scintilla
2018-03-15, 14:43
#13

Jag har sett information om att det ska gå att plantera minnen, men att dessa saknar den känslomässiga kopplingen som riktiga minnen har. (Men har ingen stabil källa på detta)

Personligen så glömmer jag jobbiga saker som ger mig mycket psykologisk stress väldigt lätt. Lite samma sak som att dagarna flyter samman och man glömmer vad man åt till middag dagen innan. 

Men om jag har dokumenterat den jobbiga händelsen/stunden så ökar chansen att jag kommer minnas den. Och om jag går tillbaka till min dokumentation så minns jag allt igen.

[broderbob]
2018-03-19, 12:48
#14

I Johan Cullbergs bok "Dynamisk Psykiatri" Så har jag tagit ut lite kort vad han skriver om Bortträngning.

Högre försvarsmekanismer : 

Bortträngning : Denna grundläggande försvarsmekanism innebär att en föreställning eller en känsloupplevelse helt uteslutits från medvetandet och "glömts bort". Bortträngning sker av det lilla barnets oidipala behov, att konkurrera och besegra, liksom av dess "primitiva lustar" sexuella lustar. Jaget slipper då att ständigt konfronteras med hotande föreställningar som det inte kan förena med verklighetens villkor. I de fall där de tidigare konflikterna varit starka och fortfarande ligger kvar obearbetade får bortträngningen negativa effekter. Konflikterna kommer inte att "avladdas", och det går åt mycket psykisk energ för att man fortsättningsvis skall kunna hålla dem omedvetna. Syftet med bortträngningen är att bevara jaget från upplevelser av hot och farlighet. Den äkta bortträngningen innebär att såväl innehållet som känslan i konflikten trängs bort.

Att jag just tagit ut dessa rader från Cullbergs bok är att vårt förhållningssätt låg mycket ut efter hans och andra psykoanalytiker, vilket då innebar att vi fick läsa en mängd olika litteratur av olika psykoanalytiker, säkert är väl det som gjort att jag mest arbetat (inte alltid) arbetat utefter denna modell - jag kommer däremot inte överens med den psykobiologiska förklaringsmodellen.  Nu kommer jag in på mitt tidigare arbete och ser nu att jag kan fortsätta hur mycket som helst, så det är bäst att jag nu slutar - var på väg att komma tillbaks i min gamla yrkesroll.

Hälsningar Bobby Eliasson

Annielle
2018-03-28, 10:01
#15

Träffade nyligen en kvinna som inte hade haft någon aning om de trauman hon hade varit med om som barn förrän hon blev utmattad när hon var över 30 och allthemst hon hade varit med om plötsligt kom till medvetande 😮

Var dig själv, det finns redan så många andra.

Huygens
2018-04-16, 15:47
#16

#9 AlterEgo kan fungera så.

Upp till toppen