Annons:
Magi-cat
Magi-cat
2017-06-11

Skogsterapi för alla sinnen

"- Ensam skulle jag inte krama träd." Människor mår bra av att vistas i naturen, många är ensamma, många kommer inte ut själva. I en svenskspråkig kommun i Finland har man kombinerat flera goda ting och tar ut människor på skogspromenader i ur och skur, med gemenskap och kaffe.
Magi-cat
Magi-cat
2016-01-19

Anteckna - för bättre inlärning

En fråga som jag ofta undrat över: Spelar det någon roll för minne och inlärning om man antecknar med papper och penna eller en laptop/skrivplatta av något slag? Det visar sig att det gör skillnad! Anteckningar befrämjar minne och inlärning För det första är det bra att anteckna för att lättare lära in och minnas vad som presenteras på t.
Magi-cat
Magi-cat
2015-11-02

Varför drömmer vi?

Vi gör det, däggdjuren gör det, fåglarna gör det - drömmer! Men varför? Forskningen om djurens sömn och drömmande visar vägen till varför drömmar fyller en viktig funktion även för oss.
Magi-cat
Magi-cat
2016-11-11

Sömnen tvättar hjärnan

Hjärnan behöver mycket energi. Med bara ca 2 % av kroppens totala vikt förbrukar den ca 20 % av alla kalorier vi stoppar i oss.  Och hjärna förbrukar nästan lika mycket energi när vi sover som när vi är vakna.
Magi-cat
Magi-cat
2016-10-14

Om hjärnans inre brus

Hjärnan konsumerar enorma mängder energi i förhållande till sin storlek. En femtedel av allt blodsocker används av hjärnan, trots att den bara utgör två procent av kroppsvikten.
Magi-cat
Magi-cat
2016-02-12

Bra för hjärtat - bra för hjärnan

Magi-cat
Magi-cat
2015-12-04

Spegelneuron

Magi-cat
Magi-cat
2016-12-17

Bada bastu - minska risken för demens?

Magi-cat
Magi-cat
2015-11-02

Att skriva - bra för minnet och hjärnan

Magi-cat
Magi-cat
2016-06-20

Utanför kroppen-upplevelse