2016-06-15 15:30 #0 av: Magi-cat

Det är nervsystemet som styr när vi börjar darra av en eller annan orsak.

När vi fryser drar blodkärlen ihop sig och receptorer i huden signalerar till hypothalamus, hjärnans termostat. Reaktionen blir att muskelaktiviteten ökar och vi börja huttra/darra. När musklerna snabbt drar ihop sig och sträcker ut sig alstras värme - smart, om man överraskas av kyla.

När vi darrar av rädsla aktiveras också kroppsmuskulaturen. Här är det amygdala i hjärnan som signalerar så att vi blir ordentligt alerta för att snabbt kunna sätta oss i säkerhet. Genomblödningen ökar i stora muskelgrupper och vi kan börja darra på liknande sätt som när vi fryser. Men skillnaden här är att själva darrandet inte har någon funktion utan är en effekt av att musklerna aktiveras.

källa: Forskning och Framsteg 2015:10