2017-03-26 10:44 #0 av: Magi-cat

Doftforskaren Maria Larsson blev intresserad av doftforskning när hon hittade forskning om sambandet mellan försämrat luktsinne och demens och samtidigt insåg hur outforskat vårt luktsinne är.

Maria själv tillhör de ca fem % av befolkningen som kan känna dofter i drömmen och hon drömmer ofta om mat! Även om doften är kemisk så skapar den doftminnen som man alltså kan känna i drömmen.

Generellt sett är kvinnor bättre på att känna dofter än män och allra skarpast luktsinne har kvinnor i 30-årsåldern. Detta antas bero på att kvinnor ofta är mer intresserade av dofter, lägger märke till dem mer och bättre på att beskriva dem, menar doftforskaren. Sedan avtar luktförmågan med åren.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/om-jag-somnar-hungrig-kan-jag-kanna-lukten-av-mat-i-mina-drommar

Finns det en speciell "mansdoft"? Ja, kanske....