2017-05-12 07:00 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Hyperosmi (grek: osmé: luktär ett kraftigt förstärkt luktsinne, "luktöverkänslighet".

Ibland kan det vara tillfälligt och höra samman med ett migränanfall.

http://doftsoft.blogg.se/2011/february/kallor-24-februari.html