2018-04-28 10:53 #0 av: Magi-cat

Finns det teknik som hjälper demensdrabbade i vardagen?

Studenter vid KTH har tagit fram glasögon, MemoAR, som kanske kan göra livet lite lättare, bl.a. gällande navigering.
Glasögonen ska innehålla en GPS-funktion och tanken att bäraren av dessa ska kunna följa som en pil på marken som visar vägen dit man ska. Bara den person som bär glasögonen kan se pilen.

Man siktar även på en "speach detector" som spelar in samtal och transkriberar dem.

AR betyder "Augmented Reality".

https://www.expressen.se/halsoliv/inloggad/ar-glasogon-ska-hjalpa-demenssjuka/

Det står i artikeln att utvecklingen av tekniska hjälpmedel sker i samverkan med Demensförbundet.
Det är nog bra det, så det inte blir för komplicerat för den redan drabbade. En av svårigheterna med demens är just att lära in nytt. Alla hjälpmedel måste därför vara enkla att följa och man måste börja i god tid innan demensen blir för svår, helst kanske redan innan den demenssjuka har fått svårt att hitta.