Etikettspråk
Läst 2948 ggr
Magi-cat
2016-04-29, 19:00

Hur lär man sig bäst ett nytt språk?

Nu försöker svenska forskare ta reda på vilka faktorer som har störst betydelse för språkinlärningen.
Spelar ordföljden i språket någon roll för hur lätt eller svårt det är att lära sig? Varför upplevs vissa språk som svårare än andra? Är gester starkt förknippade med vissa språk? Det finns mycket man vill ta reda på här….

Ordföljd

Tidigare har man trott att ett språks ordföljd (ni vet, subjekt före predikat…) inte har så stor betydelse. Men i den nya forskningen har man tagit reda på vad som händer i försökspersonernas hjärnor när de lär sig det nya språket. 
Man fann då att hjärnaktiviteten var högre (de ansträngde sig mer) när ordföljden i det nya språket skiljde sig mer från deras modersmål.

De som pratade tyska hade t.ex. lättare för testet i svenska jämfört med de som talade engelska. Tyskan har en ordföljd som mer liknar den svenska än engelskan. 

Ordföljd är alltså en av de faktorer som kräver mest ansträngning att ändra på och lära in nytt.

Gester

En annan intressant ingrediens i ett språk är faktiskt gester. Visste ni att man kan använda gester fel när man talar ett språk?
Forskningen visar att hjärnan reagerar som om något är fel när en person talar ett språk men använder gester som är vanliga i ett annat! För att få med hela "språkkulturen" gäller det alltså inte bara att lyssna, utan även se…

Hur lär man sig då ett nytt språk bäst?

Språkbada!

"– Ett viktigt råd är att använda språket så mycket man kan och fullständigt bada i det. Det gäller att använda det nya språket i så många olika situationer man kan och med många olika personer. Var inte blyg utan använd det nya språket, även om man tycker att man inte är så bra på det. Det gör inte så mycket, säger Marianne Gullberg."

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-lar-du-dig-sprak-bast

_bild från www.pixabay.com_


💓

Magi-cat
2016-04-29, 19:39
#1

Intressant det där med gesterna…Det kanske man inte tänker på, i alla fall har inte jag gjort det.

Men jag har märkt att när jag pratar engelska blir jag livligare (i gester, ljusare tonfall) än annars.


💓

Magi-cat
2016-04-29, 19:40
#2

Här är några tips om hur man lär sig ett nytt språk bäst…och som vanligt: våga prata och var inte rädd för att göra misstag!

http://blog.ted.com/how-to-learn-a-new-language-7-secrets-from-ted-translators/?utm_campaign=social&utm_medium=referral&utm_source=facebook.com&utm_content=ideas-blog&utm_term=education


💓

Magi-cat
2016-04-29, 19:49
#3

Känner ni till duolingo?

Ett enkelt sätt att lära sig ett nytt språk!

https://www.duolingo.com/


💓

Loris M
2016-05-01, 09:47
#4

Det här med gester är intressant! Det finns en forskare, Albert Mehrabian som intresserar sig för kroppsspråk och hur vi kommunicerar och förmedlar budskap. Han menar att när vi kommunicerar hämtar mottagaren information från 1. det verbala språket (orden), 2. tonläget och 3. kroppsspråket. Sen finns det lite olika teorier om hur stora andelar av dessa tre dimensioner vi använder. 

Men det som han är känd för är att han tittat på en specifik situation - när dessa tre dimensioner ger olika budskap. Han fann att när det händer sjunker ordens betydelse kraftigt till bara 7% av helhetsintrycket. Så kroppsspråket är otroligt viktigt när vi lär oss ett nytt språk och försöker kommunicera. Jag har själv erfarit hur förvirrande det känns när man träffar på någon annan kultur/språk där känslor uttrycks på ett annat sätt än man är van vid. I det här fallet var det ansiktsuttryck. Man får helt enkelt inte ihop det eller t.o.m. helt misstolkar situationen.

Upp till toppen