Etiketterdemenssjukdomaralzheimersåldrande
Läst 457 ggr
Magi-cat
2020-05-21, 07:50

Om sociala konsekvenser med isolering av äldre

Just nu pågår en pandemi, vilket inte undgått någon. Denna pandemi och de åtgärder man från samhällets sida har vidtagit för att mildra verkningarna och hindra sjukdomsspridning har oundvikligen vissa konsekvenser.
Det är för tidigt att utvärdera åtgärderna och det är viktigt att påpeka att vi vet för lite om detta virus för att yttra oss för tvärsäkert om någonting egentligen. 
Men att människor är sociala varelser vet vi och att social isolering får konsekvenser för individen. Vi är inga ensamvarelser och ofrivillig ensamhet upplevs som ett "hot". (Mer om ensamhet i en kommande tråd.)
Från början gick strategin för att hindra smittspridning ut på att "skydda de äldre", ibland med tillägget "och sköra". Vad har detta betytt för just de som utpekas som äldre, de över 70 år?

I länken nedan (från 23 april) diskuterar forskare vid Linköpings Universitet om vad social och fysisk distansering får för konsekvenser på individ- och samhällsnivå.

" Från ensamhet till åldersdiskriminering, ett påverkat arbetsliv och mindre inflytande i politiska beslut. "

Människor känner en oro, dels för pandemin, dels för sin situation och har ingen att utbyta tankar med. Detta kan göra att de blir nedstämda och deprimerade.

Men isoleringen får också konsekvenser på samhällsnivå, menar forskarna.
Gruppen äldre är inte homogen, många deltar i högsta grad aktivt i samhällslivet och arbetar. Samhället går miste om resurser.

"– Jag ser att man väldigt ofta utgår från ålder i media. Man rapporterar om äldre som en hjälplös grupp, skör och sårbar för coronaviruset. Men många är inte det alls, många är väldigt aktiva och deltar aktivt i samhället."

"– En del av medias bild av äldre är missvisande. Den porträtterar äldre som sårbara och de unga som nästan immuna mot coronaviruset. Det finns en risk att det startar en ilska mot äldre. Det är en diskurs i media och i sociala medier som behöver förändras för att skapa social solidaritet istället för klyftor, säger Xu."

Det positiva som finns i nuvarande situation är kanske att många börjar använda tekniska lösningar allt mer. Alla har dock inte tillgång till sådan.

https://liu.se/nyhet/sociala-konsekvanser-av-isolering?&utm_source=LiU-nytt&utm_medium=email&utm_campaign=vecka-17-2020


💓

[Borttaget]
[Borttaget] 
2020-07-19, 09:01
#1

Inlägget är borttaget

Magi-cat
2020-07-19, 11:42
#2

Forskare på Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet har samlat in data rörande välbefinnandet hos 65 - 71-åringar i Sverige.

Det kanske inte är så illa ändå, för många känner enligt insamlade data ett ökat välbefinnande eftersom man i krisens spår sätter allt i ett perspektiv.

"– Vi är i en kris och jämför man sig med en person som ligger i respirator, ja men då kanske mina knän som gör lite ondare i år inte spelar lika stor roll. Man sätter det i perspektiv helt enkelt. Och visst, min pension kanske är lite lägre men det finns ju folk som blir av med jobbet.

Enligt Pär Bjälkebring såg man liknande uppåtgång under andra världskriget.

– Även om man ransonerade mat i Sverige så kände folk en slags gemenskap och att ”det finns folk som har det värre så det är ingen mening att klaga på det här”."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OpwGgq/ny-studie-70-plussarna-tar-storre-ansvar-mot-corona--men-ar-mindre-o

Det kan ligga mycket i det. Det kunde varit värre och det har ett slut.

Men för ensamma och isolerade är det inte lätt, ändå.


💓

LBB
LBB 
2020-07-26, 09:48
#3

Äldres isolering har väl främst 3 orsaker.

1 en ekonomisk. Man har inte resurser till att vistas ute bland folk. Då det kräver att man gör av med pengar på mat, kläder o resor.

2 Man har levt ett liv med få sociala kontakter eller att dessa kontakter varit sammanknutna med livspartnern.

3 Gamla vänner o umgänge faller ifrån.

Förr integrerades äldre i samhällslivet i en mycket högre grad. Familjen bodde nära och även grannar tog sig an den gamla tanten eller gubben i lägenheten bredvid.

Idag har vi ett samhälle som lyfter fram individen och förmågan att vara självständig. Och det funkar ofta så länge plånboken och hälsan spelar med.

För å ena sidan så är yngre pensionärer med bra resurser verkliga lyxlirare, det var ju dem man oftast mötte när man var ute på jobbresor.

Å andra sidan är de resurssvaga ensamma äldre pensionärerna ofta utsatta för ofrivillig ensamhet.

Jag personligen har, i förebyggande syfte börjat bygga upp en pool av umgänge där över hälften är yngre än jag.  Hoppas strategin funkar när och om jag fyller 80.

Upp till toppen