Etikettartikel-hjärnan
Läst 12921 ggr
Magi-cat
2015-12-04, 13:45

Spegelneuron

Spegelneuron är enligt en teori en speciell sorts nervceller i hjärnan som "speglar" vad som händer i omgivningen som om vi själva var med om det.

Spegelneuroner är nervceller, Neuron, som avfyras både när individen själv utför handlingen såväl som när den ser någon annan göra det. På så sätt "speglar" neuronen beteendet.
Ser vi någon t.ex.dricka ett glas vatten aktiveras cellerna som om vi själva gör det.(3)

Denna typ av nervceller finns hos människor, primater och hos vissa fåglar, vad man vet hittills. (5)

Spegelneuron upptäcktes för bara några årtionden sedan. Upprinnelsen till upptäckterna tycks gå isär, varför jag inte tar med den, men forskning pågår.

 De hjälper oss också att erfara någon annans känslor, sätta oss in i någon annans situation och vi reagerar när någon annan utsätts för något som om vi utsatts för detta själva.

Om försökspersoner ser en film där någon stryker en fjäder över huden, reagerar personen som om hen var med om det själv. (3)

Vi kan också via spegelneuronsystemet i viss mån förutse någon annans handlingar och syftet med dem.(3) Ska den hand som lyfter tekoppen fylla den eller lägga den i disken, te.x.
Vissa spegelneuron reagerar när en person lyfter en tekopp men likadant oavsett syftet med handlingen. Enligt nyare forskning finns det kedjor av spegelneuroner som reagerar på rörelsen i ett sammanhang. En kedja reagerar om vi ser koppen på det nydukade bordet, en annan kedja om koppen är tom omgiven av smulor. (4)

Obehagliga lukter som härsket smör och ruttna ägg ryggar de flesta tillbaka för. Lukterna aktiverar ett område i hjärnbarken som kallas Insula. Försökspersoner fick se en film med personer som sniffade i en tratt och reagerade med avsmak. Filmat med hjärnkamera ser man att de äckliga lukterna lämnar nästan samma avtryck i hjärnan som de äcklade ansiktena! (4) 

Enligt samma princip fungerar smärta. Vi kan alltså på sätt och vis dela smärta. 

Enligt en del forskare kan spegelneuronerna också ha att göra med utvecklingen av vår talförmåga eftersom de finns i ett område kallat Brocas område. Detta är viktigt för vårt tal genom att det styr den motoriska talförmågan. (3)

 En del menar att spegelneuronerna även hjälper oss att komma till självmedvetande. (2) Men vilken roll de spelar för självmedvetandet återstår ännu att se. Väldigt spännande är det, med alla de "verktyg" kroppen tillhandahåller för medvetandet och för att anknyta till omgivningen 

Redan den lilla babyn härmar ansiktsuttryck. Det tyder i så fall på att förmågan är "hårdvirad", inte inlärd.
I "Hjärnan"; Lars Olson (6) föreslås att härmningen via spegelneuroner fungerar redan hos en nyfödd. Sådana automatiska härmningar är en första bas för inlärning av beteenden och för att kommunicera.

I (2) finns en video där en makak härmar en människa." 

Människor har dock, enligt forskning, ett mycket mer utvecklat system av spegelneuroner än makaker.

Enligt (1) är spegelneuroner och ett visst område i hjärnan, ventrala premotorcortex, involverade i att känna skillnad på "oss" och "andra".

Det ställer jag mig avog till och tror att de har främst med samhälleliga, historiska, och kulturella situationer att göra. 

Det är dock helt klart av stort intresse att spegelneuroner hjälper oss att förstå när något sker som är fel, att vi kan känna hur andra känner.

Till slut några vardagliga exempel där våra spegelneuroner kan vara involverade:

Smittande skratt: Visst är det svårt att hålla sig för skratt när andra skrattar?

Gäspningar: En börjar gäspa vid middagsbordet. Det rycker i käkarna och snart gäspar alla.

Smärta: Vi ser någon annan göra illa sig och vi riktigt kryper ihop av smärtan, som om vi själva utsattes för den.

1. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=mirror-neurons-can-relfect-hatred

2. http://about-brains.com/self-awareness-and-mirror-neurons/ 

3. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/spegelneuronerna-hjarnans-harmapor

4. http://fof.se/tidning/2006/8/hjarnans-speglar

5. https://sv.wikipedia.org/wiki/Spegelneuron

6. "Hjärnan", Lars Olson


💓

Upp till toppen