Annons:
Etikettövrigt
Läst 3248 ggr
Magi-cat
2016-06-12 12:00

Autism

Autism innebär en funktionsnedsättning som ger svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation samt en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt.

Numera använder man oftare begreppet autismspektrumtillstånd (AST). Under den beteckningen samlas autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd.

Av 1000 nyfödda har ungefär 2 autism. 1-2 % av befolkningen i Sverige har AST. (1)

Autism är medfödd och visar sig tidigt, före tre års ålder. 

Det är vanligast att få diagnos tidigt som barn, men ibland kan också vuxna genomgå en utredning och få diagnosen. (3)

Symptom och diagnos

En som har autism tolkar vad som händer på ett annat sätt än andra. De har ofta svårt att hantera mycket information och att umgås och kommunicera socialt. Ibland har de specialintressen och upprepar vissa beteenden. 

Upp till hälften av alla lär sig inte prata, men man ska aldrig ge upp. (3)

När man utreder ett barn för autism utgår man från ett antal diagnoskriterier. För att få diagnosen autism krävs genomgripande och kvalitativa begränsningar inom dessa tre områden: 

"* förmågan till social interaktion,

* förmågan till ömsesidig kommunikation,

* föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen." (2)

Ibland finns även andra funktionsnedsättningar med i bilden, som Epilepsi, utvecklingsstörning, syn- och hörselskador, språkstörningar, avvikande ät- och sömnbeteende. Fler pojkar än flickor får diagnosen. (2)

Orsak till autism

Orsakerna till autism är inte fullständigt klarlagda, men forskningen har gjort stora framsteg de senaste decennierna.
Forskarna är idag överens om att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet.(2)

I vissa fall är autismen genetiskt (ärftligt) betingad. Andra kan ha sin grund i hjärnskador eller sjukdomstillstånd under graviditeten, förlossningen eller den närmaste tiden där efter.

Det är hjärnans tinning- och pannlober som oftast är inblandade i avvikelserna.

Vad kan man göra?

Först och främst är det förstås viktigt med en tidig diagnos, så man ska alltid söka hjälp om man misstänker att barnet reagerar eller beter sig annorlunda. Kontakta i första hand BVC.

Vidare är det ofta att föredra en vardag med struktur och vanor. förändringar, särskilt oväntade, kan medföra att personen med autism blir rädd eller orolig.

Ett barn med autism behöver regelbunden träning och man kan få hjälp med träningsprogram för olika områden.

Barn i skolan har rätt till stöd. (3)

källor och läs mer:

1. http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/?gclid=CjwKEAjw7e66BRDhnrizmcGc8VcSJABR6gaRKvEo9OXbanETpVAsjAq9_u_5NU-5WvCg22fXqjOYshoCIP7w_wcB

2. http://www.autism.se/autism

3. http://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Annette
2016-06-12 12:27
#1

Autism behöver inte alls visa sig tidigt, särskilt inte på flickor.

Magi-cat
2016-06-12 12:45
#2

#1 Hej!

Jag tog den uppgiften från Autism & Aspergerförbundet:

"Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder."

Sedan skrev jag att det är vanligast att få diagnosen tidigt, men att även vuxna kan efter utredning få denna diagnos.

Under AST-paraplyet finns det förstås en hel del variationer….


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annette
2016-06-12 13:02
#3

Då bör nog det förbundet uppdatera sig lite 😉Asperger används inte längre som diagnos.

Magi-cat
2016-06-12 13:19
#4

#3 Det förekommer fortfarande här och där men jag skrev också att:

"Numera använder man oftare begreppet autismspektrumtillstånd (AST). "

Kanske du kan påverka förbundet?


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Loris M
2016-06-12 19:13
#5

#1#3 

Autism behöver inte visa sig tidigt men det gör det oftast. Det är vanligt att det upptäcks tidigt. När det gäller neuropsykiatriska diagnoser ställer man sällan dessa på små barn. Men när det kommer till autism så är symptom ofta tydliga och numera kan man ställa AST-diagnos redan när barnet är i tvåårsåldern. 

Vad gäller Asperger så ingår den diagnosen numera i AST, men det var först 2013 när det nya DSM-5 utkom som de gjorde denna förändring. Så det är relativt nytt. De som blivit diagnosticerade före 2013 kan inte bara helt plötsligt börja kalla sin diagnos för något annat. Jag tror att även många läkare och psykologer kallar det fortfarande för Asperger när de pratar med sina patienter, även om de kanske inte skriver ner det som en diagnos.

Agafia
2016-06-12 22:45
#6

Själv fick jag min diagnos i vuxen ålder , jag hade via olika strategier och att efterapa olika beteenden " klarat mig " till slut fick jag en utmattningsdepression Som aldrig gick över. Två av mina barnbarn har fått sina diagnoser i Spektrumet som barn , så det är olika .

Annons:
Loris M
2016-06-19 11:52
#7

Kunskapskanalen visade för två dagar sedan en dokumentär från BBC som verkligen är sevärd. Det är både forskare och personer med AST som kommer till tals och berättar vad det innebär att ha AST samt på vilket sätt skiljer sig tänkande mellan en person som har AST och en person som inte har det.

Bl.a. visar de ett experiment med barn där försöksledaren visar en låda med locket på för barnet. I lådan finns en leksaksbåt. Ledaren uppmanar barnet att ta fram båten på samma sätt som hon - genom att först knacka på locket och sedan öppna locket och ta fram båten. Barn utan autism gör precis som de blir tillsagda. Men barn med autism hoppar över att knacka och tar fram båten direkt. Det är intressant på minst två sätt. Det visar dels hur barn med AST går direkt till handlingen och hoppar över att knacka eftersom de inte kan se att det finns något syfte med det (vilket det inte gör heller).Dels är det intressant att se att barn utan AST strävar efter att göra som vuxna även om någon handling uppenbart är meningslös. 

Två personer som båda har AST berättar öppenhjärtigt om sin relation varför de ville bli tillsammans, när de egentligen inte alls saknar varandra (eller annat socialt umgänge) och skulle kunna klara sig utan varandra. 

Jag tycker att programmet är bra för den visar tydligt vilka svårigheter kan uppstå  för en person med AST och förklarar också varför. De fokuserar mycket på det sociala samspelet. 

http://www.svtplay.se/video/2350970/att-leva-med-autism/avsnitt-1?info=visa

Magi-cat
2016-06-19 11:58
#8

👍


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

tarantass
2016-06-19 14:47
#9

#7: man måste dock komma ihåg att det här är exempel, och i vissa avseenden bekräftar de tyvärr vanliga fördomar. Folk med autism/asperger kan vara precis lika olika som andra människor. Om inte mer, i sådana avseenden som att den annorlunda empatin och känsligheten kan yttra sig som både nedsatt och förhöjd. Nedsatta sociala behov har heller inte alla, och man ska inte förväxla det med nedsatt social ork eller kompetens eller tolerans för "oväsentligheter" som småprat.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Loris M
2016-06-19 15:11
#10

#9 Visst är det viktigt att komma ihåg, bra att du nämner det. Jag antar att jag tog för givet att de flesta vet det och inte tolkar dokumentären som att så här är det för alla med AST. Dock är dokumentären bra tycker jag på så sätt att det förklarar på ett bra sätt hur personer med AST kan tänka och varför det blir fel i kommunikationen (för en del då). Tänker främst på att anhöriga och de som kommer i kontakt med personer med AST kan ha nytta av det. 

De nämner även i videon att egentligen har alla människor drag av autism men att det inte blir ett problem för alla. Många som har autism blir aldrig diagnosticerade eftersom det inte finns något behov av det. Vet inte om du såg hela dokumentären men de visar en skala med noll på ena sidan och tio (tror jag att det var) på andra för att visa hur autism är utspridd. De menar att de flesta människor ligger i mitten. Väldigt få procent ligger vid noll och har alltså inga drag av autism och väldigt få ligger vid tio, d.v.s. har extrema svårigheter och alla kända drag. Så, alla rör vi oss på den här glidande skalan och någon hamnar närmare nollan och någon närmare tian. Det är rätt så intressant faktiskt och något som gör att många NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ) diagnoser ifrågasätts.

Magi-cat
2016-06-19 16:21
#11

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

tarantass
2016-06-19 16:37
#12

#10: jag har sett programmet förut, men just det om kontinuet mindes jag inte. Kanske för att det andra, det jag nämnde, dominerade? Idén är dock välbekant för mig, jag tycker mig också ha sett det själv.

Beträffande diagnosbehovet kommer man dock också in på "systemets" och många enskildas obenägenhet att hjälpa folk bara för att de kan behöva hjälp, om det inte finns någon klart avgränsad och av auktoritativ instans given bekräftelse och "förklaring" på det – som samtidigt kan stigmatisera, så där kommer ännu en avvägning.  (Som du säkert vet och som det kanske finns någon lämpligare tråd för…)

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv.

Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.

Upp till toppen
Annons: