Annons:
Etiketteranatomifysiologi
Läst 9027 ggr
Magi-cat
2017-01-07, 11:33

Signalsubstans

(Till vårt lexikon 😎)

Vi hör ofta talas om signalsubstanser, men vad är det egentligen?

Kort uttryckt är en signalsubstans ett kemiskt ämne som på molekylnivå överför impulser (=signaler) från en nervcell till en annan.
Andra namn för signalsubstanser är neurotransmittorer eller transmittorsubstanser.
De kallas ibland populärt för "hjärnans budbärare".

Signalsubstanser finns i både CNS och PNS. (4) De finns naturligt i kroppen och kan samarbeta eller balansera (motverka) varandra.

De är vanligen vattenlösliga.

Signalsubstansernas uppgifter

Signalsubstanser är inblandade i alla de funktioner som gör oss till vad vi är, och de är avgörande för att våra hjärnor ska fungera. De är med när minnen lagras, för att återkalla minnen, för att uppleva, för sömn och vakenhet, för fortplantning, för aptiten, motoriken och känselförmågan och mycket mer…
Och all denna biokemi måste vara i exakt balans för att allt ska fungera bra!

Lite kort om några av signalsubstanserna:

Dopamin är avgörande för motorik, belöning, sömn, beteende och kognition.

GABA (gamma-aminobutyric-acid) är ångestdämpande och muskelavslappnande (2) och är en hämmande signalsubstans i CNS. 
Den är med och förflyttar korttidsminne till långtidsminne. Den är känslig för bl.a. alkohol, vilket kan förklara minnesluckor vid alkoholintag. (1)

Glutamat är viktigt vid inlärning och för minnet.

Noradrenalin är både signalsubstans och blodburet hormon. Det räknas som ett stresshormon (förstadium till adrenalin) och är verksamt vid stress, vakenhet och upphetsning.

Serotonin är en viktig signalsubstans som det bedrivs mycket forskning mycket om, särskilt beträffande hur den står i förhållande till depressioner.
Serotonin reglerar sömn, känslor, ilska och aptit. (2)

Se även Synaps i vårt Lexikon.

1. https://sv.wikipedia.org/wiki/GABA

2. http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=95

3. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hjarnans-budbarare

4. https://sv.wikipedia.org/wiki/Signalsubstans


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
2017-01-07, 11:46
#1

Kort om själva signalöverföringen:

En nervcell får en signal från hjärnan via dess dendriter. Signalen sätter igång ännu en signal som går igenom nervcellens långa utskott. (=axon).

När signalen når slutet på axonen öppnas grindar och släpper igenom joner till synapsen. I synapsen finns "blåsor" (=vesikler) som innehåller signalsubstanser. Dessa släpps då ut till receptorn på en mottagarcell. 

Därefter skickas signalen vidare…


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Maria
2017-01-07, 11:46
#2

Tack för en mycket bra artikel.

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

Magi-cat
2017-01-07, 11:55
#3

#2 Tack Maria, det var snäll respons. 🙂🌺

Det är så otroligt intressant med signalsubstanserna, kroppens verkliga finlir, att man ideligen häpnar över att det kan fungera så pass bra!.

Mer lär följa…


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Maria
2017-01-07, 11:58
#4

Dopamin och Serotonin är väl det man oftast hör talas om.

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

Upp till toppen
Annons: