Annons:
Etiketteranatomifysiologi
Läst 5735 ggr
Magi-cat
2015-12-29, 07:00

Synaps

En synaps är ett omkopplingsställe för nervimpulser mellan två neuroner (=nervceller).

Varje nervtråd har ändknoppar med ett omkopplingsställe, en synaps. Vid denna omkopplingsstation sker informationsöverföringen mellan nervcellerna.

Själva överföringen sker genom att neurotransmittorer (=signalsubstanser) frisläpps från den ena ("sändande", presynaptiska) ändknoppen och via diffusion tas emot av nästa ("mottagande", postsynaptiska) nervcell. Synapsklyftan är bara ca 10-30 nanometer. Cellväggen är utformad för att ta emot och binda till det signalämne som skickas från ändknoppen. Bindningsstället, mottagaren, kallas receptor.

Varje hjärncell kan ha upp till 10 000 synapser från hundratals olika celler.
Ju mer en viss signalväg används, desto starkare blir den och desto fler synapser bildas. Det gör att det vartefter blir lättare och snabbare att skicka signaler via en viss väg i nätverket. Så skapas och befästs minnen och vanor - samt beroenden.

Se bild http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=32.

edit: Se även Signalsubstans i vårt Lexikon.

källor:

Widén m.fl.: "En bok om hjärnan"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Synaps

http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=32


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
2016-01-08, 18:12
#1

Alla våra tankar och och känslor blir både bearbetade och lagrade i synapsen.

Det finns två typer av receptorer hos den vanligaste synapsen i hjärnan. 

Glutamat är det kemiska ämnet i de flesta av hjärnans synapser. (Ja, det är samma glutamat som används som smakförstärkare.)

Den ena receptorn kalla AMPA-receptor. Glutamat öppnar receptorn och gör synapsen elektriskt aktiv för bråkdelen av en sekund.

Den andra typen av receptor är NMDA-receptorn. För att aktivera den krävs dels att glutamat binder till den och dels att flera andra synapser samtidigt tar emot signaler. När den öppnas blir antalet AMPA-receptorer i synapsen fler. Vid det laget är synapsen förstärkt och första steget i långtidspotentieringen av minnet inlett.

Hela denna kedja av händelser som måste tajmas in i minsta detalj är förstås ännu mer komplicerad än så här, men det är lätt att förstå att någonting ska kunna gå snett. Det gör det t.ex. vid Alzheimers sjukdom. Då fungerar inte längre NMDA-receptorernas signalering som den ska och synapserna försvagas för att så småningom släckas ut helt. Minnena bleknar för varje synaps som försvinner…

källa: Pontus Wasling: "Minnet fram och tillbaka"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2017-01-08, 09:10
#2

Hur många synapser finns det i hjärnan?

Svar: 100 biljoner, eller mer…

Tack vare synapsen kan neuronen samtala med varandra. En synaps förbinder bara två Neuron åt gången.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: