Etiketteranatomifysiologi
Läst 1008 ggr
Magi-cat
2017-03-03, 14:28

Claustrum

(Till sajtens lexikon 😎)

Claustrum (lat: "slutet rum"), (kallas också murkärnan på svenska), är en tunn gråaktig hinna belägen mellan insulabarken och Putamen (skalkärnan) hos däggdjur.
Den anses ibland höra till de basala ganglierna.

Claustrum står i tät förbindelse med de primära syn- känsel- och hörselbarksområdena och kopplar samman dem.

Den fullständiga funktionen anses dock inte klarlagd. 

En väldigt intressant hypotes är att claustrum har en avgörande roll för att medvetandegöra synintryck. Claustrum skulle då fungera som en dirigent i en orkester som sammanfogar sensoriska intryck till en begriplig helhet.

http://nervsystemet.se/nsd/structure_393

https://sv.wikipedia.org/wiki/Claustrum


💓

Upp till toppen