Annons:
Etiketteranatomifysiologi
Läst 3683 ggr
Magi-cat
1/7/16, 8:00 AM

Hippocampus

(Till sajtens lexikon 😎)

Hippocampus hör till det Limbiska systemet och är belägen i den inre delen av hjärnans temporallob. (se bild) (1)

Den är till formen böjd och anses likna en sjöhäst, därav namnet. (från grek. hippos = häst och kampos = sjömonster) (2)

Hippocampus spelar en högst väsentlig roll för korttidsminnet och bildandet av nya minnen. Minnena lagras inte i hippocampus, utan den fungerar som en omkopplingsstation mellan de olika delarna av hjärnan.

Den är nödvändig för vår inlärning och förmåga att återkalla fakta, s.k. deklarativt eller explicit minne. (3) 

Hippocampus är också nödvändig för att vi ska kunna orientera oss rumsligen och särskilt att hitta i nya områden. 

Vad har hippocampus med taxichaufförer och London att göra?

En hel del, visade det sig, då forskare upptäckte att hippocampus hos taxichaufförerna i London var större än hos andra som inte har lika stor daglig användning för sin orienteringsförmåga.
Hippocampus växte alltså som ett svar på behovet att hitta rätt. (4)

Studien här.

1. http://www.news-medical.net/health/Hippocampus-What-is-the-Hippocampus.aspx

2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

3. http://nervsystemet.se/nsd/structure_274

4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/677048.stm


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
1/7/16, 11:32 AM
#1

Extrem stress kan hos både djur och människor skada hippocampus och därmed minnesförmågan.

En grupp Vietnamveteraner med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) jämfördes med en grupp män utan PTSD.

Hos de traumatiserade Vietnamveteranerna var hippocampus 10 % mindre än hos männen i kontrollgruppen.

Liknande resultat har man observerat i studier med barn med PTSD efter fysisk och psykisk misshandel, samt hos sexuellt traumatiserade kvinnor.

källa: Stefan Hansen: "Från Neuron till neuros"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
1/8/16, 3:41 PM
#2

Om hippocampus' betydelse för minnet: 

En person som blivit känd i minnesforskningen är patienten H M.
1953 genomgick han en operation för sin svåra Epilepsi. Läkarna opererade bort den del av hjärnan som orsakade hans svåra anfall, nämligen hippocampus och gyrus parahippocampalis i temporalloben. 
Efter ingreppet blev hans medvetna tillvaro bara några minuter lång. Hans intelligens påverkades inte men hans förmåga att lagra in nya minnen drabbades svårt. Han var helt medveten om sin situation men hela hans tillvaro blev som att vakna upp ur en dröm - utan att minnas den.
H M har kvar de minnen han lagrat innan operationen men han kan inte lagra nya.
Genom patient H M blev hippocampus känd som den struktur i hjärnan som är helt nödvändig för att lagra och spara information. 

I försök med laboratoriemöss har de fått simma runt i en bassäng där det strax under vattenytan finns en liten plattform att vila ut på. Vattnet är grumligt, så den syns inte. Musen måste lära sig var den finns. Efter några försök lär de sig och kan simma rakt till plattformen, men hippocampusskadade möss lär sig aldrig. De kan inte orientera sig i vattnet. Troligen glömmer de den inre kartan i hjärnan.

 källa: Stefan Hansen: "Från Neuron till neuros"


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Denna kommentar har tagits bort.
Denna kommentar har tagits bort.
Upp till toppen
Annons: