Etikettertumörerskador
Läst 1778 ggr
Magi-cat
2017-05-29, 08:16

Gliom

(Till vårt lexikon 😎)

Gliom är ett samlingsnamn för maligna (=elakartade) hjärntumörer som börjar i Gliaceller. (3)

Maligna gliom drabbar ca 400 personer årligen i Sverige. 75 % av dessa är glioblastom med en medianöverlevnad ca 1 år. (1)
Det är alltså en mycket aggressiv sjukdom.

Enligt en teori uppkommer glioblastom som en förändring i stamceller och liknande celler i nervsystemet. Varför dessa i så fall förändras på detta fatala sätt, vet man inte. (2)

Diagnosen sker med hjälp av magnetkamera, PET-teknik eller datortomografi. (3) Med teknikens hjälp får man en bra bild av tumören och dess läge. Behandlingen består av operation, där det är möjligt. Efteråt kan det bli aktuellt med cellgifter och strålning.

1. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18144/LKT1217s875_878.pdf

2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gliom

3. http://naracancer.se/sv/Om-cancer/Sjukdomar/Hjarntumorer/

Patientinformation om hjärntumörer:

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/neurologi/patientinformation/neurokirurgi/hjarntumorer-primara-gliom/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen