Annons:
Etikettinlärning
Läst 1418 ggr
Magi-cat
2017-10-19 09:07

Dyslexi

(Till sajtens lexikon 😎)

Dyslexi är en svårighet att läsa, stava och förstå en skriven text. Ca fem till åtta % av befolkningen beräknas ha dyslexi. (2) (Det är ett kontinuum, inte antingen - eller.)

Dyslexi har inte med intelligens att göra och en person med dyslexi är inte mindre intelligent. Det har istället att göra med en funktionsnedsättning i hjärnan och/eller, enligt helt nya rön: syncellerna i ögat.

Vad dyslexi beror på är inte helt klarlagt, men man vet att det ofta är ärftligt.

Det är viktigt att barn med dyslexi får stöd tidigt och att stödet utformas efter individens behov. (2)

Läs- och skrivsvårigheter kan också ha andra orsaker än dyslexi, såsom annat modersmål, bristande arbetsminne, koncentrationssvårigheter, problem med läsförståelsen eller intellektuell funktionsnedsättning. (3)

källor och läs mer:

1. Hjärnfonden

2. Specialpedagogiska skolmyndigheten

3. Dyslexiförbundet


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
2017-10-19 09:49
#1

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: