Annons:
Etiketterdemenssjukdomaralzheimersåldrande
Läst 1249 ggr
[broderbob]
2018-03-19, 11:18

Vaskulär demens

Ytterligare en artikel från Netdoktor men nu mer aktuellare. Men varför har jag då lagt in dessa artiklar? Jo när jag satt och läste om andra sjukdomar så upptäckte jag att just dessa kan vara lämpliga för detta forum. Både för information samt även ur diskussion och även om / hur det har framskridit

Hälsningar

Bobby Eliasson

Vaskulär demens

Exempel på kognitiva områden som kan svikta vid Vaskulär demens är minne, orienteringsförmåga, språk, psykomotorisk hastighet, visuospatial förmåga samt exekutiv förmåga. Även förändringar i personligheten och social kompetens inklusive omdömesförmåga kan vara kognitiva förmågor som drabbas vid en demenssjukdom.

PUBLICERAD DEN: 2017-04-13

FÖRFATTARE: LARS- OLOF WAHLUND, PROFESSOR OCH ÖVERLÄKARE, KAROLINSKA INSTITUTET, KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Definition

Vaskulär demens (VaD) eller vaskulär kognitiv svikt är den näst vanligaste av demenssjukdomarna. För att även kunna inkludera de fall där en kognitiv svikt finns men ännu ingen demensutveckling ses, används nu också vaskulär kognitiv svikt. Det som kännetecknar sjukdomen är att den kognitiva svikten som drabbar patienterna hänger samman med arteriosklerotiska förändringar i hjärnans kärl. Även kognitiv svikt orsakad av blödningar i hjärnan kan räknas till denna grupp sjukdomar. Definitionen av demens innebär att den kognitiva svikten man har är så uttalad att arbete och/eller socialt liv störs. Den kognitiva svikten ska också vara nedsatt utifrån en högre nivå och vara under lång tid.

Vaskulär kognitiv svikt kan indelas i undergrupper:

a) multiinfaktdemens där svikten orsakas av flera mindre infarkter i kortikala områden.

B) vitsubstanssjuka eller småkärlssjuka där förändringarna sitter i hjärnans vita substans och dess kärlförsörjning. I detta fall anser man att svikten beror på att kommunikationen mellan olika hjärndelar nedsätts, ”disconnection syndrome”. Kognitiv svikt uppkommer i samband med blödningar eller efter stroke orsakad av ischemiska proppar finns också.

Bakgrund och epidemiologi

Vaskulärdemens finns beskrivet sedan slutet av 1800-talet och det kallades tidigare arteriosklerotisk demens. Vaskulär demens beskrivs som den näst vanligaste av våra demenssjukdomar. Av nya data från Svenska Demensregistret (SveDem) som är världens största demensregister, framgår att ungefär 20 procent av de registrerade får diagnosen vaskulär demens och drygt 20 procent får diagnosen blanddemens, Alzheimers sjukdom och samtidig vaskulär demens. Personer i hög ålder har ofta både Alzheimerförändringar och arteriosklerotiska kärlförändringar

https://www.netdoktorpro.se/geriatrik/medicinska-oversikter/vaskulardemens-eller-vaskular-kognitiv-svikt/

Annons:
Upp till toppen
Annons: