Annons:
Etiketterillusionerhallucinationerfelslut
Läst 865 ggr
Magi-cat
2018-04-09, 18:27

Röster i huvudet

Det kan finnas flera typer av Schizofreni, eller i alla fall två, om man utgår från biologi och inte symptom. 

Vid en undersökning av 71 patienter med Schizofreni, fann man att det fanns skillnader i deras hjärnor. Man skulle därför kunna dela in personerna i två olika grupper

I den ena gruppen hade personerna minskad volym i främre hjärnbarken. De hade haft Schizofreni kortare tid och hade mer hallucinationer.

Den andra gruppen hade haft sin Schizofreni längre tid och hade allvarligare symptom, bl.a. gällande det sociala livet. De hade fler områden med mindre volym, bl.a. i området under hjärnbarken, subcortex.

Men vad skillnaderna beror på vet man inte, eller huruvida medicinering ligger bakom eftersom antipsykotisk behandling kan minska hjärnans volym.

Det finns inget entydigt svar på varför vissa får Schizofreni, men ärftlighet kan ligga bakom ca 50 % av fallen.

Trauman från barndomen kan också göra att den utlöses. Migranter kan också löpa en större risk.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/dddd-1

Ur vetenskapens Värld:

Om Schizofreni och psykoser. Möt människor som lever med röster i huvudet och forskare som försöker hjälpa dem.

https://www.svtplay.se/video/17592766/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-28-rosterna-i-huvudet?start=auto


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
2018-04-10, 08:17
#1

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2018-04-10, 08:55
#2

I en pilotstudie publicerad i Lancet Psychiatry. fick personer med hörselhallucinationer prova avatarterapi, dvs att digitalt återskapa den inre rösten.

Personen kan då under ledning av terapeut föra en dialog med avataren.
Den inre rösten förmodas minska sin makt över personen som då kan kontrollera den.

Försöket verkade lovande, då 12 veckors avatarterapi visade sig överlägsen vanliga stödsamtal.

Men tyvärr visade sig effekten inte vara bestående. Efter 24 veckor var det ingen skillnad i hallucinationer mellan avatargruppen och en kontrollgrupp som inte fått avatarterapi.

Än så länge kan metoden alltså inte rekommenderas, eftersom den inte är evidensbelagd. Om kommande studier ger mer hoppingivande resultat, återstår att se.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-far-schizofreni-patienten-hjalp-av-en-avatar-att-minska-hallucinationer


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: