Annons:
Etiketterintelligenssavantsyndromextraordinära-färdigheter
Läst 3197 ggr
Magi-cat
7/7/16, 7:00 AM

Absolut gehör

Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.

Absolut gehör talar man om när en musiker kan avgöra exakt tonhöjd utan hjälpmedel eller referenston.

Finns denna avundsvärda förmåga över huvud taget och hur är det i så fall möjligt?

Vanliga teorier går ut på att absolut gehör är medfött och genetiskt, en annan att den uppstår i ett "fönster",  ett stadium  i inlärningsprocessen när man är som mest mottaglig för just den förmågan. Åter andra hävdar att alla föds med absolut gehör men att förmågan försvinner om den inte används.

Här berättar en kvinna som ingått i en amerikansk studie om absolut gehör. Där kom man fram till att det är genbetingat och att det således är en medfödd gåva. Men hon betonar också att det behövs tidig träning, och här kommer "fönstret" igen, att någon öppnar det i barndomen för musiken.

"När hon var fem år lyssnade hon på Sibelius verk Finlandia och satte sig sedan vid pianot för att spela det hon hade hört. I rätt tonart.

– Jag har alltid hört hela ljudbilden när jag lyssnar på musik. Sedan kan jag spela det jag hör och det är väldigt naturligt för mig. Och jag behöver aldrig fundera när jag måste transponera ett stycke. Jag bara gör det, och brukar säga att jag spelar med öronen."

Inte illa av en femåring! (Eller vem som helst förresten.)

http://www.helahalsingland.se/musikalitet-vad-ar-det

I Wikipedia kan vi läsa att vissa forskare tror att redan spädbarn har absolut gehör och att man kan träna upp förmågan. T.ex. finns det fler personer med absolut gehör hos människor som talar tonspråk, alltså att tonhöjden påverkar meningen. Bland personer som fått musikträning innan sex års ålder är också absolut gehör vanligare än bland de som inte fått denna tidiga träning.

Även vuxna kan träna upp sig till pseudo-absolut gehör, som till stor del avspeglar absolut gehör, men det krävs mycket träning och förmågan kan tappas om den inte används.

Det står även en intressant uppgift om att man lyckats påvisa absolut gehör hos djur!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Absolut_geh%C3%B6r

I följande länk kommer man fram till att  mellan en på 5000 och en på 10 000 har förmågan, men att siffran är osäker. Om det finns ett genetiskt inslag, kan det skilja mellan olika folkgrupper.

Forskningen om absolut gehör är intressant för hjärnforskningen. Den är ett bra exempel på inlärning av avancerade egenskaper.

Även om viss forskning talar om medfödd förmåga, är träning alltid viktig eftersom man måste veta att tonen "A" är just ett ""A".

Här talar man också om "relativt gehör" då personen kan identifiera en ton med hjälp av en referenston.

I en studie fann man att absolut gehör verkligen är absolut, antingen har man det eller har man det inte. Det är ingen glidande skala. Om det alltså är genetiskt betingat är det bara en eller ett fåtal gener inblandade.

Det verkar också som om absolut gehör avtar med åldern, kanske beroende på förändringar i örat.

http://vetenskapsnytt.blogspot.se/2007/09/absolut-gehr-blir-falskt-med-ldern.html

https://www.youtube.com/watch?v=wGyETsGD-Kg


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Annons:
Magi-cat
4/3/19, 6:37 PM
#1

🎈


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: