Annons:
Etiketterneurologiska-sjukdomarnervsystemet
Läst 231 ggr
Magi-cat
2021-05-08, 09:18

Guillain-Barrés syndrom

(Till vårt Lexikon 😎)

Guillain-Barrés syndrom är en akut inflammatorisk neuropati. Den räknas som en autoimmun sjukdom
Symptomen är främst förlamning i armar och ben. Förloppet är snabbt och symptomen tilltar under dagar och veckor.

Symptom

Sjukdomen börjar ofta med att man känner sig svag och domnar i fötter och underben. Inflammationen stiger sakta uppåt och armar och ibland påverkas även musklerna i ansiktet.

Hälften av de drabbade kan också få problem från Autonoma nervsystemet med blodtryckspåverkan och ojämn hjärtrytm.

Efter att symptomen börjat nås en platåfas efter fyra veckor då tillståndet inte brukar förvärras ytterligare.
Glädjande nog tillfrisknar de flesta. En del patienter kan ha neurologiska symptom flera år efter sjukdomens början.

Diagnos och behandling:

Det är viktigt att söka vård så tidigt som möjligt. Diagnos ställs med hjälp av laboratorieprover. Ibland görs en MRi, magnetröntgen.

Intravenöst immunglobulin är en typ av behandling som har god effekt på immunförsvaret.

Plasmaferes är en annan behandling då man avlägsnar ämnen ur blodet som är skadliga, t.ex. antikroppar.

Patienter med andningspåverkan kan behöva respiratorvård.

Ibland sker ett tillfrisknande utan åtgärd.

I Sverige drabbas ca 1-2 personer per 100 000 invånare och år.

https://neuro.se/diagnoser/guillain-barr%C3%A9s-syndrom-gbs/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Tillståndet kommer snabbt och ökar under loppet av dagar eller veckor. Personer med misstänkt GBS remitteras akut till sjukhus för bedömning
Annons:
Magi-cat
2021-05-08, 09:19
#1

"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Magi-cat
2021-05-08, 09:29
#2

"Under 60-talet rapporterades det i USA om en minimal ökad risk att få GBS efter svininfluensavaccin."

Det har dock inte bekräftats senare, ej heller vid säsongsinfluensavaccin.

se länk i #0

EMA utreder Astra Zeneca-vaccin med avseende på fall av GBS.

"Fall av GBS upptäcktes under godkännandeprocessen, och klassas som så kallade ”oönskade händelser”, där det inte är klarlagt om det finns något orsakssamband med vaccinet. EMA uppger inte hur många fall det rör sig om"

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/rapporter-om-nervsyndrom-efter-astra-vaccin-undersoks/


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

EMA undersöker rapporter om fall av ett sällsynt neurologiskt syndrom bland personer som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19.
Upp till toppen
Annons: